Koor

Diverse vrouwen
Vrouwen van alle leeftijden, zowel lesbisch als hetero, zijn welkom bij ons koor.
Kom eens langs en maak een afspraak voor één of twee proefrepetities om te zien of je je prettig voelt bij ons en ons repertoire.

Identiteit
Eind jaren '80 heerste nog verzuiling in de vrouwenwereld en het was verre van vanzelfsprekend dat lesbische en heteroseksuele vrouwen gezamenlijk activiteiten ontplooiden. We wilden niemand buitensluiten, maar in hoeverre hoorden we dan tot de homowereld? Als vanzelfsprekend traden we op tijdens feestavonden van het COC, we maakten in onze liedjes grapjes over de lesbische liefde, maar wilden onszelf geen exclusief lesbisch koor noemen.

Toen we werden uitgenodigd voor het Europese homokorenfestival in Groningen was onze deelname aanvankelijk zeker niet vanzelfsprekend. Na een heftige discussie was de conclusie: we zijn weliswaar niet exclusief maar wel overwegend lesbisch en de heterovrouwen in ons midden zullen zich daarbij thuis moeten voelen en bereid moeten zijn om ook tijdens een homofestival op de planken te staan. Een enkeling vertrok, de meesten bleven en vanaf dat moment was onze unieke identiteit definitief een feit.

Repetitieruimte
Wij repeteren op de dinsdagavond van 19:30 uur tot 21.00 uur in het Buurtcentrum van de Oranjewijk aan de Prinsesseweg 44-1 te Groningen.Contributie
De contributie bedraagt € 216,- per jaar (€ 18,- per maand).
Voor minder draagkrachtigen (minima) bestaat een kortingsregeling en bedraagt de contributie € 132,- (€ 11,- per maand).210213 bezoekers (364354 hits) sinds 9-2-2011
Powered by webXpress